ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปีงบประมาณ 2564
Get Adobe Flash player
×

Error

The Regular Labs Library folder is missing or incomplete: E:\etc\www\iis\libraries/regularlabs

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปีงบประมาณ 2564

ลำดับที่

                                                รายการ

       วันที่

ราคา

 1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24-09-2020

300,000.00

 2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน วิชา IES๓๒๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09-10-2020

38,640.00

 3

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มจำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16-10-2020

12,399.00

 4

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26-11-2020

57,780.00

5

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30-11-2020

178,432.00

6

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14-12-2020

31,180.00

7

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14-12-2020

19,100.00

 8

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน วิชา IEL๒๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15-12-2020

18,000.00

 9

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษชำระและสบู่เหลวล้างมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22-12-2020

17,205.60

 10

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษชำระและสบู่เหลวล้างมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22-12-2020

17,205.60

 11

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน วิชา IEN๑๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง          

22-12-2020

32,330.00

12

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน วิชา IEN๒๔๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

08-01-2021

28,800.00

13

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

08-01-2021

14,740.00

 14

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม วิชา IEN๒๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11-01-2021

12,292.00

15

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12-01-2021

38,110.00

 16

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12-01-2021

34,548.00

 17

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12-01-2021

13,648.00

 18

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12-01-2021

8,064.00

19

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12-01-2021

33,227.20

20

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12-01-2021

6,876.00

 21

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน วิชา IEN๔๙๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12-01-2021

32,400.00

 22

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน วิชา IEN๓๒๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13-01-2021

27,650.00

 23

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน วิชา IAC๑๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14-01-2021

10,350.00

24

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนวิชา IBS๒๑๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15-01-2021

12,880.00

25

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A๔ ๗๐ แกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09-03-2021

17,120.00

26

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ซองขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09-04-2021

10,700.00

 27

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22-04-2021

47,829.00

28

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เอกสารประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11-05-2021

5,600.00

 29

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน วิชา IES๓๑๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29-06-2021

34,992.00

 30

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11-06-2021 

 32,955.00

31

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18-06-2021

48,561.00

32

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องสําเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23-06-2021

6,000.00

 33

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25-06-2021

 60,708.00

34

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30-06-2021

18,613.00

35

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนวิชา ITH๑๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30-06-2021

11,200.00

36

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07-07-2021

28,952.00

37

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งเอกสารหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07-07-2021

9,592.00

38

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดส่งหนังสือเรียนให้นักศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14-07-2021

6,852.00

39

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนจํานวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17-08-2021

53,374.00

40

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร วิชา IMT๑๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20-08-2021

8,132.00

41

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มจํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27-08-2021

53,302.05

42

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มจํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27-08-2021

21,799.85

43

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการนักศึกษา จํานวน ๑ ระบบ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14-09-2021 

 2,283,380.00

44

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จํานวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14-12-2021

35,305.00 

45

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จํานวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12-01-2022

77,159.00 

46

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จํานวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11-02-2022

 9,249.00 

47

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

08-02-2022

 39,679.00

48

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสื่อโฆษณาผ่านระบบออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11-03-2022

 110,745.00

49

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จํานวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28-09-2021

 180,000.00

50

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03-03-2022

57,459.00 

51

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ ๑ จํานวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 03-03-2022

129,994.30 

52

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานยนต์และพาหนะ จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 26-11-2021

 45,074.00

53

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสํานักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 09-12-2021

 

54

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนจํานวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 07-12-2021

 76,751.00

55

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนกระบวนวิชา IES๓๔๐๓ จํานวน ๖๕ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 13-12-2021

 16,640.00 

56

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จํานวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 09-05-2022

 9,140.00

57

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุจำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

05-07-2022

 209,720.00

58

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)

 จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

05-07-2022

 29,960.00

59

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน จํานวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16-06-2022

 32,869.40

60

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09-08-2022

208,650.00

61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จํานวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24-06-2022

 

62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จํานวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

04-08-2022

 

63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล)

ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ํากว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จํานวน ๑ คัน

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 26-08-2022

 1,353,550.00

64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมประตูกระจก จํานวน ๓ บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24-08-2022

17,655.00

65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จํานวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28-08-2022

120,000.00